Privacy beleid

Arrangementen in Zwolle is een initiatief van evenementenbureau De Meisjes van Plezier
Schoolmeesterssteeg 3a
8011 ZX Zwolle

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Arrangementen in Zwolle internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Toelichting op het Reglement

Arrangementen in Zwolle.nl mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Arrangementen in Zwolle.nl de plicht om haar klanten op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Arrangementen in Zwolle.nl worden verwerkt te melden wie de gegevens kunnen inzien en voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Arrangementen in Zwolle.nl vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Arrangementen in Zwolle.nl in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Arrangementen in Zwolle.nl expliciet om uw toestemming moet vragen.

De persoonsgegevens die Arrangementen in Zwolle.nl gebruikt en het doel van het gebruik.

Arrangementen in Zwolle verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Arrangementen in Zwolle.nl, de website bezoekt of contact met ons opneemt per e-mail. Arrangementen in Zwolle.nl verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens stellen ons in staat om de overeenkomst die klanten met Arrangementen in Zwolle.nl sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen, onze dienstverlening te kunnen leveren, klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is en om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies
Arrangementen in Zwolle.nl houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken.
Deze gegevens stellen ons in staat om te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt, de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren, bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren, ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt en het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies.
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Arrangementen in Zwolle.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Arrangementen in Zwolle.nl-organisatie, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift, dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Arrangementen in Zwolle.nl met u heeft gesloten en u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn 
Arrangementen in Zwolle.nl verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement. Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Arrangementen in Zwolle.nl worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Arrangementen in Zwolle.nl beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem. De medewerkers van Arrangementen in Zwolle.nl hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Arrangementen in Zwolle.nl verstrekte persoonsgegevens.
Arrangementen in Zwolle.nl heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet; 
uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Arrangementen in Zwolle.nl hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Arrangementen in Zwolle.nl zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Uw rechten als betrokkene 

Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.

Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
Het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info[at]arrangementeninzwolle.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Arrangementen in Zwolle.nl. 
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Arrangementen in Zwolle.nl opnemen en probeert Arrangementen in Zwolle.nl er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u per e-mail contact met ons opnemen.
Uiteraard zal Arrangementen in Zwolle.nl ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Arrangementen in Zwolle.nl.
Privacyreglement Arrangementen in Zwolle.nl versie oktober 2019.
 
Cookieverklaring
Wat is een cookie?
We maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash- applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookie kunnen wij u herkennen bij een herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van uw browser.

Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen we zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
We gebruiken de ‘’Analytics’’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kunnen we bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google anonimiseerd de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale netwerken
We hebben op onze website buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als 
Facebook en Twitter. De buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
Deze partijen anonimiseren de verzamelde informatie zo veel mogelijk. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Onze contactgegevens vindt u op onze contactpagina. We kunnen u vragen om zich te identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. Wanneer u inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.”

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen